chuyendoisongquanhta.com

TUYỂN BỔ SUNG CÁC LỚP RA TẾT Hiện tại các lớp toán của thầy còn trống một số chỗ thầy tuyển nốt nhữn

TUYỂN BỔ SUNG CÁC LỚP RA TẾT
Hiện tại các lớp toán của thầy còn trống một số chỗ thầy tuyển nốt những bạn có nhu cầu tham gia học sau Tết:
+ Lớp 10: Học tối thứ 7 hàng tuần.
+ Lớp 11: Học Chủ Nhật
+ Lớp 11 chuyên toán học Tối thứ 5. Đang học đến Mũ và logarit của chương trình 12.
+ Lớp 12: Ra Tết tổng ôn toàn bộ kiến thức lớp 12 và Ôn tập chương trình lớp 10. Thầy chỉ nhận đúng 23 bạn cuối cùng rồi khoá sổ. Những bạn nào có nhu cầu vào lớp thì đây là thời điểm hợp lý nhất.
12/02/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *